Salih Boyraz
Sivas, 1983

Sultanbeyli Gelişiyor, Değişiyor. Bu gurur hepimizin.

1983 Sivas doğumlu olan Salih Boyraz ilk ve ortaokulu Sivas’ta, liseyi Ankara Hasanoğlan Atatürk Anadolu Öğretmen Lisesi’nde okudu. Lisans eğitimini Marmara Üniversitesi Tarih Öğretmenliği bölümünde tamamlayan Boyraz, özel sektörde 2 yıl öğretmenlik yaptıktan sonra İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde Polis memuru olarak 4 yıl görev yaptı. Ardından kurum değiştiren Boyraz Tuzla Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nde görev aldı. 2013 yılında Tuzla Belediyesi’nden Sultanbeyli Belediyesi’ne geçen Boyraz, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nde göreve başlayarak bu birimde 2 yıl süre ile çalıştı. Ardından Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nde 2 yıl süreyle halkla ilişkiler şefliği, daha sonra Kültür İşleri Müdürlüğü’nde 2 yıl kültürel etkinlikler şefliği yaptı. Çalışmış olduğu birimlerde gerçekleştirme görevliliği, mal ve hizmet alımı işlerinin yaklaşık maliyet komisyon üyeliği, ihale komisyon üyeliği, mal ve hizmet alımı dosyalarının kontrol görevliliği gibi çeşitli görevlerde bulunan Boyraz, 2019 Mayıs ayı içinde Teftiş Kurulu Müdürü olarak atandı. İkinci üniversite olarak Anadolu Üniversitesi Tarım Bölümünde eğitimine devam eden Salih Boyraz, 2006 yılında Marmara Üniversitesi Tarih Öğretmenliği bölümünde yüksek lisansını tamamladı. Boyraz, Marmara Üniversitesi Tarih Bölümü Doktora Programına devam etmektedir. Evli olan Boyraz, orta derecede İngilizce bilmektedir.

Müdürlük Faaliyetleri

Belediye Başkanının emri ve onayı üzerine; kamu hizmetlerinin geliştirilip etkinleştirilmesini, verimlilik ve performansın artırılmasını, Belediyenin mevzuat, plan, program ve projelere uygun çalışmasını sağlamak amacıyla araştırmalar yapar ve belediye hizmetlerinde performans, etkinlik ve verimliliğin artırılması için üretilecek politika, proje ve hizmet standartlarının oluşumuna katılır. Ayrıca, Başkanlık Makamının emri ve onayı ile tüm belediye birimlerinin her türlü iş ve işlemleriyle ilgili olarak teftiş, inceleme ve soruşturma işlemlerini yürütür.

Teftiş Kurulu Müdürlüğü

Dahili Numaralar