MİSYON

İnsanların ortak ihtiyaçlarını karşılayarak kentin yaşam kalitesini yükseltmek.

VİZYON

 • Kendini ve kentini geliştiren belediye.

TEMEL İLKELERİMİZ

 • Şeffaf ve hesap verebilir olmak.
 • Adaletli ve güler yüzlü olmak.
 • Vatandaş memnuniyetini esas olmak.
 • Çözümcü olmak.
 • Takım ruhu ve işbirliği ile çalışmak.
 • Kaliteli hizmet sunmak.
 • Halkın değerlerine saygılı olmak.
 • Katılımcı yönetim sergilemek.
 • Kaynakları etkin ve verimli kullanmak.
 • Teknolojiye önem vermek.
 • Planlı ve programlı olmak.
 • Çalışanların mesleki gelişimine ve davranış eğitimlerine önem vermek.